התקנת מנעול חשמלי

מנעולן » התקנת מנעול חשמלי

מנעול חשמלי הוא החלק האחרון בשרשרת יחידת פתיחה אלקטרונית לדלת. המנעול
החשמלי למעשה חוסם את הלשונית (זו שאנחנו מזיזים בעזרת הידית) הנכנסת לתוך
המשקוף מלזוז. בהפעלתו, מאפשר המנעול החשמלי ללשונית לזוז ולדלת להיפתח.

התקנת מנעול חשמלי

אם תסתכל/י בתמונה, תראה/י כי למנעול החשמלי יש יחידת מתכת נפרדת, מעין לשון
רחבה כזו, הנמצאת בין שני הברגים בתמונה. לשון זו היא החוסמת ומשחררת את הלשונית
של הדלת. המנעול החשמלי מותקן במשקוף הדלת, בחור שאליו אמורה להיכנס הלשונית.
בעת ההתקנה, אנו נאלצים לפנות מקום למנעול החשמלי שיוכל להיכנס לתוך המשקוף.

המנעול החשמלי אינו יחידה עצמאית. אנו נחבר את המנעול לקודן, אינטרקום, כפתור פתיחה
או מערכת בקרת כניסה. יש אפשרות גם לחבר את המנעול ליחידת ממסר סלולארית, אשר
תאפשר לפתוח את המנעול דרך הטלפון, בדומה לפתיחת שערים בחניון. כל אחד מאלה
יפעיל את המנעול החשמלי כאשר אנו נבצע את הפעולה שתגרום לו להפעיל את המנעול
(או למעשה לסגור מעגל חשמלי). הקשת קוד, העברת כרטיס או צ'יפ וכדומה.

לאיזו דלת מתאים המנעול החשמלי

בעקרון, המנעול החשמלי מתאים למרבית הדלתות בהן יש מנעול חבוי המותקנת בו לשונית.
דלתות עץ, פלדלת, מתכת, שערים ועוד. בדלתות זכוכית אשר עליהן מותקן מנעול עם לשונית
נוכל להתקין מנעול חשמלי. בדלתות אש ישנה בעיה להתקין את המנעול. בשערי מתכת, על
השער להיות תקין ובעל מנעול חבוי בעל לשונית. ישנם שערים במצב כל כך גרוע אשר אין
אפשרות להתקין עליהם מנעול חשמלי או דלתות מתכת בעיקר ללא כל יחידת מנעול.

יתרונות וחסרונות המנעול החשמלי

 המנעול החשמלי מאפשר לנו, ביחד עם היחידה אליה הוא מחובר כמובן, לבקר את הכניסה
של האנשים אשר אנו רוצים שיכנסו דרך הדלת עליה מותקן המנעול. בהתאם לצרכים שלך,
כך תותאם יחידת הבקרה. קודן, אינטרקום, מצלמה, כרטיס קירבה, טביעת אצבע ועוד.

חסרונו הגדול של המנעול החשמלי הוא שהוא אינו נועל את הדלת, אלא חוסם את הלשונית
בלבד. לכן, במקומות בהן חשובה לנו נעילת הדלת, אין אפשרות להסתמך על המנעול החשמלי
בלבד. יש צורך לנעול את הדלת באמצעות המפתח והכנסת הבריחים אל המשקוף.

סוגי מנעולים חשמלים

ישנם סוגים שונים של מנעולים חשמליים המיועדים לדלתות שונות. לכן, בבואך להתקין מנעול
חשמלי, עליך לבחור את המנעול החשמלי הנכון, או שעליך לוודא כי איש המקצוע אשר מתקין
לך את המנעול החשמלי, ידע להתאים את המנעול לסוג הדלת עליה הוא מותקן.

לדוגמא: טעות נפוצה הנגרמת מחוסר ידע אותה אני רואה לעיתים קרובות, היא התקנת מנעול
חשמלי סטנדרטי לדלת כבדה, או לדלת פלדלת מעוצבת עם חיפוי. לאחר זמן קצר המנעול
מתחיל לעשות בעיות והלקוח ואיש המקצוע אינם מבינים מדוע. לכל סוג דלת יש מנעול חשמלי
ייעודי המתאים לה. קחו זאת בחשבון. נכון גם לכניסה לבניינים, מנעול זול ופשוט ישחק מהר.

אביזרים נלווים להתקנת מנעול חשמלי

בהתקנת מנעול חשמלי יש צורך בהתקנת מחזיר שמן לדלת, כדי שהדלת תסגר באופן אוטומטי
לאחר פתיחתה. דלת שלא תיסגר בצורה אוטומטית על ידי מחזיר דלת, תישאר פתוחה, ולמעשה
תייתר את הימצאותו של המנעול החשמלי ואת מערכת הבקרה המותקנת.

משה הנמעולן מתמחה בהתקנת מנעול חשמלי לכל סוגי הדלתות:

התקנת מנעול חשמלי בדלת כניסה לבניין

התקנת מנעול חשמלי בדלת כניסה לבית או למשרד

התקנת מנעול חשמלי בדלתות פנימיות

לחץ לחיוג: 077-7170100